Vrijheid, gelijkheid en verantwoordelijkheid

 

Onze school is een sociocratische school. Dat betekent niet alleen dat iedereen een stem heeft en kan meedenken en meebeslissen, maar ook dat iedereen consent moet gaan met de besluitvorming. Dat is heel anders dan 'meeste stemmen gelden'. Discussies worden gevoerd op basis van argumenten. Door deze gelijkwaardigheid krijgt iedereen, jong en oud, eigen verantwoordelijkheid en leert begrijpen dat elke beslissing consequenties heeft. Door deze verantwoordelijkheid te leren nemen, ontstaat vrijheid. Vrijheid om passie en talent te ontwikkelen, zelf gestelde doelen te halen en soms onmogelijk lijkende dromen te realiseren.

 

Bij ons op school ben je zelf verantwoordelijk voor je leerproces. Je coach zal je begeleiden, maar jij moet het doen! Dat kan best heel lastig zijn en moeilijk. Maar wij gaan ervan uit dat ook twijfelen, uitproberen en onderzoeken belangrijk is om te ontdekken wat je werkelijk graag wil. Zodat je kan worden wie je bent!

 

 

Zelfstandig, verantwoordelijk, flexibel

Dit is de algemene indruk die oud-leerlingen van sociocratische scholen maken. Ze hebben zo veel kunnen spelen als ze maar wilden, waarna ze vanuit innerlijke motivatie en vrije wil hebben gekozen voor een richting of opleiding. Dit maakt dat ze pal staan voor hun keuzes. Eventuele kennishiaten compenseren ze ruimschoots door een sterke wil tot leren en een grote flexibiliteit. Ze kunnen goed samenwerken, hebben inzicht in groepsprocessen en kunnen organiseren en leiding geven. In hun professionele leven zijn het mensen die een grote mate van zingeving in hun werk ervaren en sociale en maatschappelijke aspecten heel belangrijk vinden. Ze vinden het niet moeilijk om te veranderen van beroep als dit nodig is en hebben vaak een ongewone, maar boeiende carrière. Dit zijn kwaliteiten die sterk overeenkomen met de zogenaamde "21st century skills" die als steeds belangrijker worden gezien voor toekomstig succes: verantwoordelijk, sociaal, flexibel, innovatief.

 

kringgesprek kinderen

 

Iedereen is soms leraar en soms leerling. Als je iemand anders iets leert, ben je de leraar. Dit kan bij ons een begeleider zijn, maar ook het kind. Uit hersenonderzoek is gebleken dat mensen het meest leren van iets uitleggen aan anderen, van wat we zelf ervaren of waarover we discussiëren met anderen (David Sousa, ‘How the brain learns’).

 

Simpelweg gelukkig

Je kindertijd is er om gelukkig te zijn, te spelen, je te verwonderen. Mogen zijn wie je bent met al je aardigheden en eigenaardigheden. In het sociocratisch onderwijs kan het en mag het. Welkom thuis!

 

 

Resultaten van sociocratisch onderwijs 

De Buitenplaats is zelf een jonge school (open sinds sept 2012), maar dankzij de meer dan negentig jaar internationale ervaring met sociocratisch onderwijs weten we vrij goed wat de te verwachten resultaten zijn. In Nederland bestaat dit type onderwijs nu ruim tien jaar en ook hier komt een vrij duidelijk beeld naar voren.

 

 

Structuur en sturing

Onze school is een plek met veel structuur. Structuur is belangrijk voor mensen om zich veilig te kunnen voelen. Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn, wat de afspraken zijn en hoe de sociale verhoudingen liggen. We besteden daarom veel aandacht aan structuur. Alleen met goede en duidelijke afspraken is het mogelijk om de sturing van bovenaf los te kunnen laten. Als sturing los wordt gelaten in de school, kan dit er op het eerste gezicht uitzien als structuurloosheid. Dit zijn echter twee verschillende zaken, die men niet moet verwarren met elkaar. Op onze school lopen de kinderen door elkaar heen. Er kan soms behoorlijk wat lawaai in de school zijn, kinderen rennen in de school en het kan er rommelig uitzien. Dit is een gevolg van het loslaten van de sturing. Kinderen kunnen hierdoor hun eigenheid gaan uiten. Kinderen zijn nu eenmaal mensen die lawaai maken, graag rennen, spelen en rommel maken. Dit wil echter niet zeggen dat er geen structuur is. De structuur uit zich niet direct in uiterlijke netheid en orde, maar in innerlijk weten waar je aan toe bent en hoe de zaken geregeld zijn.

 

 

Serious Gaming uitsn