Onze folder

 

folder als beeld

 

Onze missie

 

Sociocratische school 'De Buitenplaats' wil het leven als

leerschool benutten.

Leerlingen van 4 t/m 18 jaar leren hier vanuit hun eigen motivatie

hun talenten herkennen, ontwikkelen en gebruiken.

Om in vrijheid hun antwoord te maken op het leven.

 

 

 

Onze visie

 

 

"Mensen leren wat ze vinden dat ze moeten leren”

 

 

De kennissamenleving

 

De samenleving waarin we leven ondergaat een transformatie: van een industriële naar de huidige kennis- of  informatiesamenleving. Deze maatschappelijke verandering heeft een enorme invloed op de manier waarop we leven, leren en werken. Vanwege de impact worden deze overgangsperioden `industriële revolutie’ en ‘digitale revolutie’  genoemd. Vooral door de opkomst van ICT krijgt de huidige kennissamenleving meer en meer vorm. 

 

De term kennissamenleving heeft enerzijds betrekking op het feit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Dagelijks worden grote hoeveelheden informatie aan het internet toegevoegd, een ontwikkeling die de komende jaren exponentieel door zalzetten.  Anderzijds verwijst de term naar kennisbegrip en –constructie, leren door nieuwe informatie en inzichten te combineren met wat je al weet.

 

De samenleving was in het verleden gericht op industrie/productie. Het onderwijs werd op een gestandaardiseerde manier vormgegeven, zodat mensen in het productieproces als verlenging van de machine de juiste handelingen konden verrichten en hun meerdere gehoorzaamden. Dat is veranderd in de kennissamenleving richting diensten en innovatie. Voor de kennissamenleving of kenniseconomie zijn kennisontwikkeling, -constructie of -creatie van groot belang als individuele vaardigheden én als kansen voor economische ontwikkeling.

  

 

De ontwikkeling van ICT heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen.  Vooral de ontwikkeling van het internet en sociale media als Linked In, Wikipedia, YouTube, Facebook en Twitter zijn belangrijk. Het gebruik van het internet schuift op van plaatsgebonden computers naar mobiele apparaten. Nieuwe toepassingen, kennis en communicatie worden steeds vaker ontsloten door middel van apps. Het internet als bron van kennis en als communicatiekanaal is altijd en overal beschikbaar. Met de ontwikkeling van ict vervagen globale grenzen en  staan het delen van kennis en communiceren voorop. 

 

 

 

 Leven, werken en leren in de kennissamenleving

 

 Onze kennissamenleving is divers, geglobaliseerd en doordrenkt met media en technologie. Het vervagen van  grenzen biedt wereldwijd kansen om samen te werken aan problemen die creatieve oplossingen nodig hebben. De denken valt aan de economische crisis, energie- en milieuvraagstukken, duurzaamheid, hongersnood, sociale-  en medische kwesties. Leerlingen en studenten van nu gebruiken (toekomstige) digitale middelen om te kunnen communiceren, functioneren en nieuwe ontdekkingen te doen. Het gebruik van media en technologie heeft in onze samenleving een democratiserende werking. Burgers denken steeds vaker mee over onderwerpen die hun leef- en werkomgeving raken en verwachten inspraak bij bedrijven, werkgevers, organisaties en politiek. Meningen worden gevormd en bediscussieerd op social media. Ook het werken in de kennissamenleving verandert. Op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt zien we andere soorten banen ontstaan. Banen waarin productiewerk wordt verricht, nemen af. Banen waarin een beroep wordt gedaan op vaardigheden als kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen en creativiteit nemen toe. Het is vanzelfsprekend dat het adequaat kunnen gebruiken van ICT een belangrijke voorwaarde is.

 

 

De School heeft in haar Schoolplan de visie nader uitgewerkt.

 

 

De lokatie van De Buitenplaats biedt mogelijkheden. De initiatiefgroep heeft in onderzoek of er een Buiten Schoolse Opvang op het terrein gevestigd kan worden.

 

Ook het vestigen van dierverzorging en tuinbouwonderwijs ligt voor de hand. Er wordt onderzocht of dit agrarische onderwijs dan een basis kan zijn om ook andere ambachtelijke opleidingen een plek te geven in Drogeham.

 

 

Ganzen bij de wipkip