Inspiratiebronnen

 

Wil je meer weten over 'natuurlijk leren'?  Kijk dan eens op de site van onze zusterschool  'de Vallei' in Renkum  en download het inspirerende boek   'Leren? Natuurlijk!'

 

 

Organisaties Buitenland

 

European Democratic Education Community (EUDEC)
Institute for Democratic Education Israël (IDE)
Center for Advancing Sudbury Education (CASE)
Institute for Democratic Education America (IDEA)
International Democratic Education Conference (IDEC)
Alternative Education Research Organization (AERO)

 

Websites over democratisch onderwijs (NL)


www.democratischescholen.nl  Platform democratisch onderwijs (PDS)
www.infini.nu
vrij-natuurlijk.nl

 


Websites onderwijs en opvoeding buitenland

 

Freedom to Learn Blog van evolutionair psycholoog Peter Gray over leren, spelen en waarom democratisch onderwijs beter bij onze evolutionaire aanleg past

 

Michael Sappir Duits/Israëlisch student betrokken bij Sudbury onderwijs
Sudbury School München

 

Blog over een democratische school Wendy Priesnitz Over ontscholen, thuisonderwijs, ouderschap in vertrouwen

 

Alfie Kohn Over onvoorwaardelijk onderwijs zonder toetsen, huiswerk en prestatiedrang

 

John Taylor Gatto Over de geschiedenis en verborgen doelen van het regulier onderwijs

 

TEEN 2.0 website van R. Epstein vanuit het idee dat competentie onafhankelijk is van leeftijd

 

How adult are you? Amerikaanse test van R. Epstein om competentie te bepalen Krätzä kinderrechten, kinderstemrecht, anti-schoolplicht (EN/DE)