Inspecteur onderwijs

 

De Onderwijsinspectie heeft gezien de Nederlandse vrijheid van onderwijs ruime mogelijkheden om scholen hun eigen leermethode te laten volgen. Vooral als het, zoals in onze school, gaat om niet bekostigd onderwijs.

Belangrijkste eisen zijn het aanwezig zijn van bevoegde leerkrachten en het voldoen aan brandveiligheidseisen. Daar voldoen we beide aan. Zowel voor primair- als voor voortgezet onderwijs zijn er bevoegde leerkrachten aan onze school verbonden. En de educatieve boerderij waar we gehuisvest zijn  had al brandveiligheidsvergunningen.

 

Medio februari 2013 wordt de beslissing van de Onderwijsinspectie verwacht of er een positief advies aan de gemeentelijke leerplichtambtenaren wordt afgegeven.